ביטוח לאומי

ביטוח לאומי הוא מנגנון ממשלתי שנועד להגן על אזרחי המדינה מבחינה כלכלית, למשל במקרה של אבטלה, אסון משפחתי (כמו מות המפרנס), נכות כלשהי, אסון טבע, עוני ופגיעות שונות (לדוגמה מלחמה, פעולות טרור וכו').

הביטוח הלאומי משמש גם כדי לתמוך באזרחים במקרים שונים במהלך מעגל החיים, למשל יציאה לפנסיה, חופשת לידה, שמירת הריון, קצבאות ילדים וכו'.

 הביטוח הלאומי כמנגנון ביטוחי

מנגנון זה הוא ככל מנגנון ביטוחי אחר, כלומר הוא תשלום חובה שמנוכה מהכנסתו של העובד ומוחזר לו במידת הצורך (כאשר מצבו עונה על אחד הפרמטרים שצוינו לעיל).

מנגנון זה קיים במדינות רבות בעולם, למשל גרמניה שבה הוא הונהג לראשונה ב-1883, באוסטריה, בצרפת, בבריטניה ובארצות הברית.

עם זאת, לא בכל המקומות הביטוח הלאומי כולל ביטוח בריאות (כלומר תשלום חובה קבוע) ובחלקם הוא אינו עצמאי, כלומר מאוחד עם מנגנון הגבייה של גופים אחרים – לרוב מס ההכנסה.

תשלומי הביטוח הלאומי

תשלומי הביטוח הלאומי מספקים תמיכה באמצעים שונים, למשל:

  • תשלומים מוגבלים בזמן ושאינם מוגבלים בזמן, למשל דמי אבטלה שמשולמים למשך תקופת זמן קצובה וקצבת נכות קבועה בהתאמה
  • תשלומים שתלויים במצבו הכלכלי של המבוטח וכאלה שאינם תלויים בכך, למשל קצבת הבטחת הכנסה וחופשת לידה (בהתאמה)
  • תשלומים לשכירים ותשלומים לכלל העובדים, למשל דמי אבטלה ופיצויים בעקבות נזקי גוף שונים בהתאמה

 

מקובל לחלק את הגמלאות של המוסד לביטוח הלאומי (המנגנון הרשמי בתחום הביטוח הלאומי בישראל) ל-4 סוגים:

  • גמלאות ארוכות טווח – גמלאות שניתנות למי שאיבד את כושרו להתפרנס, למשל קצבאות נכות, זקנה ושארים.
  • גמלאות מחליפות שכר – גמלאות שניתנות למי שאינו יכול לעבוד באופן זמני, למשל דמי אבטלה, דמי לידה וכו'.
  • גמלאות להבטחת רמת חיים – גמלאות שניתנות לחסרי הכנסה או למעוטי הכנסה, למשל גמלאות הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה
  • קצבאות ילדים – גמלאות שניתנות לכל הורה

 

לבירורים בתחום ביטוח לאומי עו"ד מאור עזרן בא לעזרתכם. פנו אליו עכשיו.