נזקי גוף

נזקי גוף הם נזקים שגרמו לנזק פיזי כלשהו אצל אדם מסוים באופן ישיר או עקיף (נזקי ריקושט). נהוג לחלק נזקי גוף ל-4 סוגים עיקריים:

  • נזק –אובדן קבוע של יכולת ההשתכרות של האדם
  • רפוי –ההוצאות הרפואיות שהושתו על האדם בעקבות הנזק
  • שֶֶבֶת-אובדן זמני של יכולת ההשתכרות של האדם
  • צער – נזק נפשי שנגרם לאדם כתוצאה מהפגיעה הגופנית

נזקי גוף לפי דיני נזיקין

לפי דיני הנזיקין של מדינת ישראל אדם שסובל מנזקי גוף יכול לתבוע פיצוי, כלומר לבקש תשלום כספי מהגורם שלטענתו אחראי לנזק שנגרם לו. הפיצוי עבור נזקי גוף מחושב לרוב על סמך אופי הנזק שנגרם, כלומר האדם מפוצה על עצם פגיעתו ולא על העובדה שנגרמה פגיעה כלשהי.

לרוב הפיצויים כוללים גם סעד תרופתי שמטרתו כפולה – טיפול באדם שניזוק וניסיון להשיבו למצב שבו היה טרם הפגיעה.

המשמעות היא שלרוב בית המשפט נדרש להעריך את מידת הנזק כדי לכמת את שווי הפיצויים, הן כאשר מדובר בנזק ממוני (נזק שניתן להעריכו מבחינה כספית מדויקת כמו אובדן כושר השתכרות) והן כאשר מדובר בנזק שאינו ממוני (נזק שאינו ניתן להעריכו כלכלית כמו צער)

לשם כך נדרש האדם שניזוק להציג נתונים שונים שמוכיחים את עצם הפגיעה, היקפה. מהותה והשלכותיה העתידיות על מצבו הפיזי, כלומר האדם הניזוק חייב להוכיח קשר סיבתי בין הנזק ובין הגורם שלטענתו אחראי לו.

נזקי גוף מבחינה ביטוחית

נזקי גוף יכולים להניב פיצוי כספי גם במקרים הבאים:

  • כאשר נזקי הגוף נגרמו לאדם בעקבות פעולות שהוא עצמו ביצע
  • כאשר נזקי הגוף נגרמו לאדם ע"י מי שמוגדר מבחינה משפטית כאדם ש"אינו אחראי למעשיו"
  • כאשר נזקי הגוף נגרמו כתוצאה מכוח עליון כלשהו (למשל אסון טבע, פעולת טרור וכו')

לנזקי גוף שנגרמו מסיבות אלו ניתן לבקש פיצוי מחברת הביטוח (במסגרת פוליסות ביטוח חיים שונות) או מהמוסד לביטוח לאומי.