פוליסת ביטוח פרטיות

פוליסות ביטוח פרטיות הן פוליסות שמגדירות את מערכת היחסים בין חברת הביטוח ללקוח פרטי, כלומר החובות והזכויות של חברת הביטוח ושל המבוטח.

הפוליסה כוללת התחייבות של חברת הביטוח לשלם פיצוי כספי לאדם במצבים מוגדרים שונים, את גובה התשלום של המבוטח (פרמיה), את סכום הפיצוי שישולם בכל מצב, את המוטבים לפוליסה (למשל במצב שהאדם נפטר), את תוקף הפוליסה ואת התנאים לקיומה.

מה כוללות פוליסות ביטוח פרטיות?

פוליסות ביטוח פרטיות יכולות לכלול תחום ביטוחי אחד או יותר מהתחומים הבאים:

  • ביטוח אלמנטרי – ביטוח של רכוש כלשהו, למשל רכב, דירה וכו'. כמו כן, נכללים בביטוח זה ביטוח כנגד תאונות אישיות, ביטוח נסיעות לחו"ל וכל מה שאינו ביטוח חיים או ביטוח בריאות.
  • ביטוח חיים – ביטוח שמטרתו הבטחת תשלום למבוטח בכל מקרה של פגיעה פיזית או בהגיעו למצב מסוים (למשל פרישה לפנסיה). דמי הביטוח בסוג זה של ביטוח פרטי כוללים משתנים שונים, למשל הנתונים האישיים של המבוטח (גיל, מצב בריאות וכו') וכן ההסתברות הסטטיסטית שייפגע (למשל הסיכון שלו למות ממחלה כלשהי)
  • ביטוח בריאות – ביטוח שמבטיח למבוטח סכום כספי מסוים בכל אירוע רפואי. לעיתים תחום זה נכלל באחד התחומים הביטוחיים האחרים שצוינו לעיל, אך לעיתים הוא עומד בפני עצמו בפוליסות ביטוח פרטיות.

ומה קורה בשעת הצורך?

פוליסות ביטוח פרטיות כמו פוליסות ביטוח אחרות נכתבות, נערכות ומנוסחות ע"י היועצים המשפטיים של חברות הביטוח והם אלו שקובעים את תנאיה.

המשמעות היא שבכל מצב שמצריך את הפעלת הפוליסה – האדם נדרש להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בפוליסות אלו כדי לקבל את המגיע לו.

לשאלות בתחום פוליסות ביטוח פרטיות עורך דין מאור עזרן עומד לרשותכם ולשירותכם. פנו אליו והבטיחו שתהיו בצד הבטוח של המשוואה.